VELKOMMEN TIL ØRE-NÆSE-HALSKLINIKKEN PÅ BANEGÅRDSPLADSEN


Klinikken er beliggende lige ved Københavns Hovedbanegård – og er derfor tæt på offentlig transport. Du finder os i Panoptikonbygningen på 4. sal. Der er adgang til klinikken fra Banegårdspladsen, og ved indgangen er der både elevator og trappe.

Klinikken holder ferielukket i uge 42 og datoerne - 1. - 2. - 3. november i anledning af kursus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information vedrørende Coronavirus (Covid-19)

Øre-Næse-Halsklinikken på Banegårdspladsen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende Coronaviruspandemien og holder sig løbende orienteret.

Klinikken opretholder vanlige åbningstider, men med færre patienttider.

For at minimere risikoen for smittespredning skal klinikkens patienter og pårørende være opmærksom på følgende:

Hvis du er ramt af feber, hoste, ondt i halsen, åndenød eller andre symptomer på forkølelse eller influenza skal du ikke møde op i klinikken – du kan kontakte os telefonisk. Er du hårdt ramt, så kontakt din praktiserende læge.

For at mindske smitterisikoen for patienter, pårørende og personale skal du møde til tiden og ikke komme før, så opholdet i klinikken bliver kortest muligt. Pårørende til patienter i klinikken skal holdes på et minimum, således at der møder én pårørende per patient, og der ikke medtages søskende til børn i klinikken.

Læs mere på coronasmitte.dk eller ring til corona‐hotline på 70200233, hvis du har generelle spørgsmål.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Øre-Næse-Halsklinikken Banegårdspladsen udreder og behandler en lang række sygdomme og tilstande inden for øre-, næse-, og halsområdet.
Eksempelvis:

  • Øresygdomme – herunder høretab, mellemørelidelser og ørebetinget svimmelhed.
  • Næse- og bihulesygdomme – herunder allergiudredning.
  • Hals- og mundhulesygdomme – herunder halsbetændelse.
  • Snorken og søvnapnø.
  • Operative indgreb hos børn i fuld bedøvelse – herunder anlæggelse af dræn i trommehinden, fjernelse af polypper og reduktion af mandler.
  • Mindre operative indgreb hos voksne i lokal bedøvelse.

 
Tryghed og et højt fagligt niveau
Vi har en målsætning om, at alle – såvel børn som ældre – føler sig trygge og velkomne i klinikken. Vi sigter mod, at der er kort ventetid. Når patienter besøger klinikken, gør vi os umage med at give en god behandling og sørger for, at vi er til gængelige, når patienter følger op med spørgsmål.

I klinikken lægger vi vægt på, at det faglige niveau er højt, og det personale, du møder, har derfor stor erfaring med specialet og modtager løbende videreuddannelse.

Inden du besøger klinikken, kan du orientere dig på denne hjemmeside – her finder du blandt andet beskrivelser og patientinformation, som kan være relevant for dig.

Klinikken holder ferielukket i uge 42 og datoerne - 1. - 2. - 3. november i anledning af kursus.

På lukkedage henvises til øre-næse-halslægekollega på: www.sundhed.dk